Bình luận

Nhờ vậy mà những đứa khu pre dính rào như mình cảm tưởng trời sắp sập trươc mắt vì quá ngạt thở ?
Mình không hiểu việc leo rào chạy qua khu Pre có gì đáng để khoe ? Mình đứng ở khu Pre B lúc đầu rất là trống với thoải mái , sau khi GOT7 đi thảm đỏ thì tự nhiên khu mình bắt đầu đông lên , mấy bạn từ phía sau chạy lên còn không biết mình biết ta , thế là khi không bị chen lấn một cách lãng xẹt ?