Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/got7vncfs
admin
4 năm trước
#Cfs5965 Hi, mình chỉ suppost GOT7 thôi mà sắp tới có đi concert nhóm. Không
Hình mô tả cho bài confession
#Cfs5965 Hi, mình chỉ suppost GOT7 <a href="https://confession.vn/con-100-ngay-em-nguoc-ay-3-co-gang-len-2000ers-3/" title="thôi" alt="thôi">thôi</a> mà sắp tới có đi concert nhóm. <a href="https://confession.vn/14538-hau-chung-ket-cup-fa-man-tra-thu-ngot-ngao-xong-roi-o-ung-kieu-a/" title="Không biết" alt="Không biết">Không biết</a> nếu cầm <a href="https://confession.vn/12153-cho-minh-mot-phut-e-trai-long-nhe-noi-that-viet-cfs-van-so-lam-so-nguoi-ta-biet-minh-la-ai-so/" title="lightstick nhà" alt="lightstick nhà">lightstick nhà</a> khác vô có sao không nhỉ? ~~~~~~~ Cre: TODAKJB