Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/got7vncfs
admin
4 năm trước
#Cfs5939 Nhân dịp sắp đến ngày JJ Project debut, mình chỉ muốn hỏi có bạn
Hình mô tả cho bài confession
#Cfs5939 Nhân dịp sắp đến ngày JJ Project debut, mình <a href="https://confession.vn/11217-cau-cung-ra-i-uoc-mot-nam-roi-the-ma-toi-van-thich-cau-nhu-5-nam-truoc-hom-nay-toi-i-voi-may-n/" title="chỉ" alt="chỉ">chỉ</a> muốn hỏi có bạn <a href="https://confession.vn/co-1-kieu-nguoi-rat-it-khi-rua-xe-nhung-1-khi-rua-xe-thi-cay/" title="nào" alt="nào">nào</a> biết <a href="https://confession.vn/10941-nhieu-luc-chi-nghi-on-gian-ranggia-ma-tinh-cam-cua-minh-c-nhu-bo-me-thi-tot-biet-may-hoi-o-nha/" title="tại sao" alt="tại sao">tại sao</a> mỗi lần Jaebum nhìn Jinyoung đều bặm môi lại không? (Tần suất gần đây rất nhiều) ------------- Cre : firework