Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/got7vncfs
admin
4 năm trước
#cfs5817 "Mọi người cho mình hỏi các bạn order Goods Fanmeeting của GOT7 bên JNG
Hình mô tả cho bài confession
#cfs5817 "Mọi <a href="https://confession.vn/co-nhung-ua-hat-hay-ko-bang-hay-hat/" title="người cho" alt="người cho">người cho</a> mình hỏi các bạn order Goods Fanmeeting của GOT7 bên JNG Shop được hoàn tiền chưa vậy? <a href="https://confession.vn/13235-thu-re-mat-nhat-tren-oi-nay-la-loi-hua-cua-an-ong-anh-a-em-ngoi/" title="Mình có" alt="Mình có">Mình có</a> nhắn rồi mà vẫn chưa thấy chị ấy rep lại mặc dù Fanmeeting <a href="https://confession.vn/9-ieu-can-hoc-khi-cai-nhau-1-khi-cai-nhau-neu-buc-qua-thi-im-lang-oi-b/" title="qua lâu" alt="qua lâu">qua lâu</a> rồi " ~~~~~~~ Ảnh gửi kèm bài <3