Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/got7vncfs
admin
4 năm trước
#cfs5801 "Có ai như t ko nhỉ, mỗi mùa cb đến lại nhớ mùa cb
Hình mô tả cho bài confession
#cfs5801 "Có ai như t ko nhỉ, mỗi mùa cb đến <a href="https://confession.vn/12466-yeu-nhau-chia-tien-trai-ngan-hang-nen-tinh-cung-ngan-hang-luon-cac-ban-a-con-trai-khi-tan-thi/" title="lại nhớ" alt="lại nhớ">lại nhớ</a> mùa cb cũ và thấy ôi sao bài đó đỉnh thế hay thế, <a href="https://confession.vn/13896-nguoi-yeu-minh-va-minh-bk-yeu-nhau-cung-kha-lau-roi-ban-au-minh/" title="kiểu hay" alt="kiểu hay">kiểu hay</a> hơn so với quãng thời gian mình cứ nghe hoài đó. Hôm qua giờ cứ lẩm nhẩm giai điệu YA mãi. Lúc nào cũng thấy bài Bưởi <a href="https://confession.vn/ai-tung-trai-qua-cam-giac/" title="hay" alt="hay">hay</a> tuyệt cú mèo." ~~~~~~~ Cre: as tagged