Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/got7vncfs
admin
5 năm trước
#cfs5779 "Mình ở Hà Nội và tháng 8 tới mình có kế hoạch đi concert
Hình mô tả cho bài confession
#cfs5779 "Mình ở Hà Nội và tháng 8 <a href="https://confession.vn/9670-gui-em-nguoi-con-gai-tu-choi-anh-khi-anh-moi-bat-au-su-nghiep-em-che-anh-khong-co-su-nghiep-va/" title="tới mình" alt="tới mình">tới mình</a> có kế hoạch đi <a href="https://confession.vn/10040-ve-que-an-co-gap-uoc-gau-hoi-ay-minh-hoc-ai-hoc-nam-nhat-ve-que-an-co-cuoi-anh-thang-ban-noi-k/" title="concert của" alt="concert của">concert của</a> GOT7 ở Singapore. Có chim <a href="https://confession.vn/13345-nguoi-yeu-hay-sai-viec-nha-minh-k56-nam-nay-nam-cuoi-cung-ang-ru/" title="nào cùng" alt="nào cùng">nào cùng</a> chí hướng không lập hội với mình điiiii ?" ~~~~~~~ Ảnh gửi kèm bài <3