Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/got7vncfs
admin
4 năm trước
#cfs5770 "Mấy Chim thấy bài nào mà nonfan dễ thích nhất ? Chuyện là tớ
Hình mô tả cho bài confession
#cfs5770 "Mấy Chim <a href="https://confession.vn/10651-em-rat-can-loi-khuyen-cua-moi-nguoi-a-em-la-cuu-sinh-vien-cua-truong-minh-k53-a-em-a-ra-truong/" title="thấy" alt="thấy">thấy</a> bài nào mà nonfan dễ thích nhất ? Chuyện là tớ muốn giới thiệu vài bài của trai <a href="https://confession.vn/10848-con-nguoi-ta-co-ai-may-man-chi-gap-va-yeu-mot-nguoi-va-anh-toi-cung-vay-anh-hoc-neu-k54-a-ra-t/" title="nhà" alt="nhà">nhà</a> cho mấy đứa bạn nhưng tớ thấy bài nào <a href="https://confession.vn/13444-nhieu-bai-viet-ve-van-e-nay-qua-nhi-va-minh-cung-muon-bay-to-y-k/" title="cũng" alt="cũng">cũng</a> hay :( Khó chọn quá" ----- Cre: as tagged