Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/got7vncfs
admin
4 năm trước
#cfs5769 "Mình không rõ là admin nào nhưng page Just Wang It trả lời comment
Hình mô tả cho bài confession
#cfs5769 "Mình không rõ là admin nào nhưng page Just Wang It trả lời comment như <a href="https://confession.vn/9932-viet-cfs-nay-khi-ang-mang-trong-minh-mot-ong-tam-trang-tren-uong-ra-hn-i-lamchieu-mung-5-tet-ng/" title="muốn" alt="muốn">muốn</a> ăn tươi nuốt sống người khác vậy, còn vặn vẹo hỏi ngược lại thái độ cọc cằn lắm. Có nhiều em nhỏ chưa hiểu nhiều, <a href="https://confession.vn/10042-minh-1-co-gai-tinh-le-gia-inh-binh-thuong-khong-quyen-khong-the-chi-la-co-sinh-vien-neu-nho-be/" title="nên hay" alt="nên hay">nên hay</a> comment hỏi, mà page trả lời thái độ cực kì tệ...khá <a href="https://confession.vn/12269-nguoi-yeu-hon-hay-ban-than-hon-1-ben-la-nguoi-yeu-chinh-la-em-em-la-k58-neu-con-ben-kia-la-ban/" title="nhiều lần" alt="nhiều lần">nhiều lần</a>" ----- Cre: as tagged