Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/got7vncfs
admin
5 năm trước
Các cậu ơi vote hard
Hình mô tả cho bài confession
#cfs5755 "Các <a href="https://confession.vn/11887-1-ngay-dao-choi-cua-dan-bk-qua-nha-a2-chac-ko-ai-nhu-em-em-hoc-bk-k61-em-noi-that-la-em-rat-ha/" title="cậu ơi" alt="cậu ơi">cậu ơi</a> vote hard !! http://www.mtvasia.com/news/1z7q4m/vote-in-the-karaoke-battle-of-the-sexes-to-sing-along-to-your-fav-song-on-tv?utm_campaign=playbuzz&pb_traffic_source=twitter&utm_source=twitter Các cậu ơi vote hard !! http://www.mtvasia.com/news/1z7q4m/vote-in-the-karaoke-battle-of-the-sexes-to-sing-along-to-your-fav-song-on-tv?utm_campaign=playbuzz&pb_traffic_source=twitter&utm_source=twitter " ~~~~~~~ Cre: as tagged