Bình luận

Ngoài ra có bạn mặc áo đen tóc ngắn ngang vai màu vàng ngồi ngay chùa cũng khó gần lắm =)))))))))))))