Bình luận

Đặc biệt lúc 7 phát biểu í. Mặc dù biết là các bạn phấn khích, nhưng nên tôn trọng lắng nghe. Dù có hiểu hay không cũng ko nên là thất thanh lấn át cả lời phát biểu của Bưởi như thế ?
Chuẩn luôn, mình ngồi trước hai bạn và 7 thì chưa ra mà hai bạn đó cứ thi nhau hét trên đầu mình, thật sự rất mệt luôn ?