Bình luận

Tui cam đoan chưa thấy ai lắm mồm như mấy ng trong cái team 16 này, hơn cái chợ vỡ, tụi nó gặp nhau 1 ngày mà tám xuyên ngày xuyên đêm ko biết đến ngày mai luôn -.-