Bình luận

Thái là nước ưu tiên mà 1 năm qua chắc chục lần chuẩn bị 7 qua nữa cho coi vì có dự án gì mà Blur ak
Đa số đều có cả..bạn cứ chú ý theo dõi nha..nếu có mình cũng đi..có gì sẽ hú lập team..?