Bình luận

D là người kể chuyện. Nữ A thích nam B. nam B tam tạng ko đồng ý ko từ chối. Nữ B thả thính lung tung chả thù đời. Người đốp thính là nam C bạn chai của E là bạn nữ D. Nữ D bức xúc theo dõi từ lúc A D và B học chung cấp 3. Cùng quê. Đang kể câu chuyện giật bồ của bạn mình nhưng vẫn theo đuổi B tam tạng. Mình xin tóm tắt lại vậy ợ.