Bình luận

Đây là hậu quả mà các bạn nam sau khi xem phim ngôn tình nhiều quá: tình yêu sét đánh, lạnh lùng nhưng thích trêu chọc và sau cùng là tư thế chống tay vô tường