Bình luận

đầy chân thành và nhiệt tình (y) xưa giờ khi tiếp xúc với khoa khác mình vẫn thích khoa dược nhất, 1001 (y) cho bạn
Bài viết ngắn gọn, thận trọng, ít đụng chạm, trung lập, nói đủ cái cần nói. Người viết thông minh và khôn khéo, hiểu biết rộng. Mình thích
qui định mới rồi mà( năm 2016 vừa ban luôn) , bằng y đa khoa đc mở tiệm bán thuốc r đó . Trung cấp dược với cao đẳng dược còn được mở mà , đừng học dược lỗ lắm