Bình luận

Mình 23.5 tuổi nè, thớt có chịu để 2 cái nồi úp vào nhau không, đâu phải nồi nào cũng cần vung. Hihi, mãi yêu <3