Bình luận

Con trai học võ đâu phải dạng vừa mà đòi đấm vỡ mũi nó, bạn đánh được nó 1 là nó yếu, 2 là nó nhường thôi, mình có học cắm hoa nên mình biết :3 học võ có 1 cái gọi là tinh thần thượng võ, phong thái người học võ, mình nghĩ bạn nên tập cái phong thái đó. Nhiều khi nghĩ mình giơ nắm đấm lên là mạnh mẽ, cá tính nhưng chừng mực thôi có khi lố quá thành phản cảm á :D