Bình luận

Như độc thoại nội tâm vậy :3 kiểu như điều mình muốn nói nhưng lại mượn 1 nhân vật thứ 2 :v just 4 fun kaka ai thấy đúng like phát ^^
Tư tưởng lớn gặp nhau, nếu được, chủ cfs có thể inb cho em tên bậc đàn anh đấy được không? Người điểm cao chưa chắc giỏi nhưng người thích đọc nhiều loại sách nhất định không phải "kẻ" tầm thường