Bình luận

Cô nói rất hay ! Lấy phải thằng đàn bà về nó lại cứ giành váy mặc với mình thì chịu !! con cũng từng cãi nhau với bạn gái, cũng từng không kiềm chế cũng văng tục nhưng chưa bao giờ văng tục ngay trước mặt !! con thấy phụ nữ là để yêu, nếu chỉ mới yêu mà chưa bao dung như thế này thì lúc lấy về rồi thì sao mà sống !! Đánh lần 1 sẽ có lần 2, mạnh dạn chấm dứt !! Nó đã dám đánh đập thì còn chuyện gì mà nó không dám làm !! Con có hẳn 3 bà chị, con hiểu cảm giác xót con gái như Cô !!
Thằng đàn ông mà xuống tay đánh người yêu, người bạn đời mình là thằng đàn ông thất bại! Nhục nhã và hèn nhát!