Bình luận

Chung quy là do bà chị...lớn mà hành xử k suy nghĩ để thèn em lãnh đủ... cảm ơn mày nha .để ngày mai tao lén coi nhật ký of thằng chung phòng rồi tao mách lại bn gái nó... kkk