Confession khác có thể bạn thích

Bình luận

Anh gì đó ơi! Ai đến với nhau cũng là do có cái duyên cái nợ, hết duyên hết nợ thì có cưỡng cầu cũng không được, người ta đã chọn thì chình họ cũng là người nhận được cái kết (có thể đẹp hoặc không). Người đào hoa không hẳn là họ có nhiều duyên, mà có lẽ họ đã nợ quá nhiều người, giờ họ phải trả thôi. Dù sao e cũng mong a sớm vượt qua, mình buồn trước là khổ mình, người quan tâm mình cũng buồn lây, rồi cả bệnh nhân hằng ngày mình chăm sóc nữa anh à :)