Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/cfs-phimanh-idol
admin
3 năm trước
#cfs14725 "Lần này viết để bênh Ngô Cẩn Ngôn một chút. 8 năm vô nghề,
Hình mô tả cho bài confession