Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/cfs-phimanh-idol
admin
4 năm trước
#cfs14361 “Khi nghe nhiều ARMY chia sẻ "Fan USUK quốc tế quý BTS bỏ xừ
Hình mô tả cho bài confession
#cfs14361 “Khi nghe nhiều ARMY chia sẻ "Fan USUK quốc tế quý BTS bỏ xừ ra". Ahihi, NỰC CƯỜI. Chắc các bạn cần đi học khóa học "mở mắt" quá. Xin chia buồn với các bạn chứ Fan USUK quốc tế còn không ưa BTS hơn cả ở Việt Nam này rồi, Fan One Direction thì càng ghét. Đừng có kiểu lại đem một vài cái Tweet, Bình Luận ra để dọa nhau nữa. Ừ thì kiểu gì chả có Fan USUK support BTS nhưng ở Việt Nam thì thiếu gì <a href="https://confession.vn/ep-qua-co/" title="đâu mà" alt="đâu mà">đâu mà</a> đổ hết lên đầu USUKer Việt Nam trẩu, làm vậy khác nào các bạn xiên thấu lòng những bạn Fan Lai đâu, tưởng các bạn không biết đánh đồng mà. Còn nữa là vụ một Tài khoản Twitter "Để ảnh Taylor Swift đã bênh BTS trên Tweet của VMAs". Nhưng thực chất là Giả danh Swiftie. Đã kiểm tra Tài khoản đó mới lập từ tháng 2/2018, <a href="https://confession.vn/13235-thu-re-mat-nhat-tren-oi-nay-la-loi-hua-cua-an-ong-anh-a-em-ngoi/" title="Follow rất" alt="Follow rất">Follow rất</a> nhiều trang BTS và các ARMY khác và chỉ Follow Taylor về sau. Nếu là Swiftie thật thì đã ngược lại (Mình không chỉ định đó ARMY đi giả danh nhé). Trong khi ARMY kêu đừng tin những Nick giả trá hình mà <a href="https://confession.vn/tao-co-mot-thang-em-trai-lop-6-neu-e-ke-ve-no-thi-tao-co-the-ngoi-ca-ngay-noi-uoc-tinh-tao-thi-enh-o/" title="lại đi" alt="lại đi">lại đi</a> tin sái cổ một cái Nick giả danh Swiftie dắt mũi người khác hùa theo. Nói một đằng làm một nẻo vậy trời ?! Đúng là Bét Fandom (Nát Bét), Xin nhắc lại ? NÁT BÉT? https://m.imgur.com/gallery/q8w3GUG H+