Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/cfs-phimanh-idol
admin
5 năm trước
#cfs13610 "Tôi không phải fan cũng không phải anti, tôi là đứa đi đọc cmt
Hình mô tả cho bài confession
#cfs13610 "Tôi <a href="https://confession.vn/9968-khi-khong-uoc-chon-lua-cach-sinh-ra-co-nhung-thu-co-gang-se-uoc-en-ap-nhung-co-nhung-thu-khong/" title="không phải" alt="không phải">không phải</a> fan cũng không phải anti, tôi là <a href="https://confession.vn/nghe-noi/" title="đứa" alt="đứa">đứa</a> đi đọc cmt dạo và: Nhà Dương mao tiêu chuẩn kép quá các ace ơi! Level 1: Tống Thiến share đường lưỡi bò, không đáng được bênh => Anh Dương share đường lưỡi trâu hả mao'ss? Level 2: Giả Sĩ Khải là bênh cô Thiến, lôi Dương làm bình phong => Bình thường Khải là gà mẹ, mụ Khải, giờ lại thành đàn ông ? Level 3: Anh Dương bị bạo lực mạng => Mao có nhớ <a href="https://confession.vn/13857-em-kem-chi-2-tuoi-chinh-khoang-cach-tuoi-tac-o-khien-chi-ngai-ng/" title="những gì" alt="những gì">những gì</a> nói về Trịnh Sảng, Lý Dịch Phong, Tỉnh Bách Nhiên, Tống Thiến, Mã Thiên Vũ, Lộc Hàm không? Khi đó không phải bạo lực mạng đâu nhaz. Level 4: Tác giả Hồ Điệp Lam bênh vực là chứng tỏ anh Dương phù hợp đóng => Vì sao Tam Thúc lại bị Mao chửi vì nói Tỉnh Bách Nhiên và Lộc Hàm cũng ổn và bênh vực cô Sảng? Level 5: Một vài Antifan mắng chửi là cả fandom Toàn Chức Cao Thủ nhân cách tồi tệ? => Dương mao bash người chỉ là vài cá thể không đại diện fandom. Tôi đi đọc cmt dạo và thấy thế nhaz. 2018 rồi sang lên mao!" ____ #J