Bình luận

The Singer dạo này như biến thành sàn thi hát opera rồi, đua nhau lên nốt cao, đua nhau thể hiện kỹ thuật