Bình luận

t nghe Kỳ Môn Độn Giáp chỉ biết là một skill bài trí lừa người trong cổ mộ hồi xưa thôi chứ chả biết phim gì :v
Hôm ấy đi xem xong gần 2 tiếng ko hiểu mình vừa xem cái gì =))) nhưng dựa theo cuối phim chắc cũng có phần 2 =)) đã tìm đc chủ mưu muốn lấy 2 bức tranh kia đâu =))