Bình luận

M đồng ý với b nhưng m cũng đã xem hết bộ phim. ??? và m muốn nói. Nhà m cũng có cfs nhé b!