Bình luận

1 nhóm hoạt động 1 năm rưỡi nhưng bao lần tự đem nhau đến đây để thể hiện độ trẩu của minh. Bộ ko sân si nhau là ko chịu đc à ?? 18 tháng nhanh lắm đấy thay vì chửi bới nhau thì yêu thương 11 đứa cho nhiều vào. không đâu. Sân si nhau để sau này để fan khác chỉ vô mặt chửi trẩu à.