Bình luận

Không liên quan nhưng chẳng lẽ có mình tớ thấy UF hay hả ?? xem từ đầu đến cuối k sót luôn, mặc dù mình là người rất hay bỏ dở phim ??