Bình luận

Mặt như này body như này mà chỉ "dễ nhìn" thì tao nguyện suốt đời này chỉ cần DỄ NHÌN được như này :).