Bình luận

Dù ko thích lắm nhưng mình cũng cày đc vài couple: Teuk-Sora, Naeun-Taemin, Joy-Jae, Bomi-Taejoon, .... Xem show này, m thấy tuy n hơi sến, nhug cũng rất vui, m thì kqt chỗ drama cho lắm, hơn nữa nhiều idol, dv cũng làm khách mời, cũng vui ;))))