Bình luận

Ốm thấy thương, mặc dù muốn đi concert lắm, muốn mua album lắm, nhưng e mới ra trường, còn đang cày bừa, vật vả mới bước vào đời nên chưa thể đi cc của anh, nhưng e sẽ cày đến khi 5 ng hoàn thành quân sự, e sẽ mua tất tần tật album v lê lếch tới concert ??