Bình luận

Mời chủ cfs sang page của Hội phản đối đạo phẩm, bên đó chuyên về những việc như thế này. Edit: đem lên đây nói thì không có tác dụng lắm đâu, chủ cfs cứ đọc comment là biết
Đợt trước t cũng like trang TTXCCT vì thấy có nhiều bài hay, nhưng sau toàn thấy mấy bài copy, lượm lặt ở các trang khác về đã vậy còn k ghi nguồn nên t nghỉ khỏe... :))))))))))))