Bình luận

Sếp's của m là tự nhận tác phẩm tự sáng tác tự hát nên bị chửi đạo cũng đếch sai đâu =))))) xem lại bài của Hòa Minzy xem là ai sáng tác, đừng có nhảy đỏng lên mà táp ca sĩ. Ko phải ai cũng đạo ???
chả bênh ai nhưng bạn có nói Only C kêu học hỏi BigBang . Thế ST có nói là học hỏi ko . Khác nhau chưa :)))
Nên nhớ, ST là tự nó sáng tác nên nói nó đạo là đéo có sai :) còn cái này phải xem là do ai sáng tác, chứ cái lồn gì cũng đi chửi ca sĩ là cđg. Bị ngu à ??? fan vào bash người ta để bênh Sếp's thì nói mẹ ra, bày đặt làm màu nói không phải này nọ ?
Ối dồi bọn nó chả chửi Only C đ còn thiếu gì nữa đấy :)) nhưng ít ST vì sao ? Vì lão còn biết mở mồm ra bảo mình học ( lấy cảm hứng ) từ ai ? Nhưng sau vụ phát ngôn đẳng cấp thế giới thì lại bị lôi lên tế tiếp.. Còn Sơn Tùng : đéo, đéo và đéo... Đấy là tự Tùng sáng tác, là ý tưởng của Tùng nheeee.