Bình luận

T đã ha ha với câu khâm phục nghị lực. Nghị lực gì cơ, nghị lực sử dụng triệt để thế thân à