Bình luận

Anti chả quan tâm là V có hát hay hay là tông giọng trầm,.... đâu. Nội việc ông ý thở thôi cũng là có thể bash đc rồi . Vậy chế lên thanh minh làm gì. Cành nói càng bị ghét, mà cũng chả làm cho anti bớt ghét hơn đâu. Vậy nên đi chơi trung thu cho có đời đi hén :3