Bình luận

Phá vở tất cả các chuẩn mực . Cứ như vậy mà yêu anh bất chấp . Biết đến anh rồi em mới biết . Tất cả các tiêu chuẩn trên thế giới này đều là lời nói xuông mà thôi ❤️❤️❤️
Vì anh t đã yêu cả thế giới. Yêu tất cả những gì của anh. Mỗi lần anh hát con tim em cứ đập rộn ràng theo nhịp bài hát của anh?? Em đã theo dõi anh dù không phải là khi ms debut nhưng đó cx là một khoảng tg rất lâu em yêu và thích anh?? #V.I.P luôn yêu anh?