Bình luận

Các bạn sao vậy, ai biết cfs được gửi lúc nào dựa vào giờ đăng, sao cứ trách thớt nhai đi nhai lại 1 vụ chìm rồi thế?? Nếu lúc nó đc gửi tới vụ chưa chìm thì sao?? Hơn nữa mình đồng ý với thớt đó, muốn thì cứ ném đá mình nha