Bình luận

công nhận, đổi lại nữ và cướp anh nam dù có có thâm tình thế nào cũng sẽ bị chửi là tiểu tam sml luôn :v
Tui ném đá luôn tập LC trốn ra khỏi cung mà bỏ đứa con lại nhé. Méo hiểu sao mẹ xa con mà còn vui vẻ như k có gì. Hơn nữa đoạn thằng nhỏ bị bắt cóc mà bà mẹ tỉnh táo vkl,t cứ tưởng đứa con là do bả chủ mưu bắt cóc nên mới bình tĩnh vậy.