Bình luận

Tui ném đá luôn tập LC trốn ra khỏi cung mà bỏ đứa con lại nhé. Méo hiểu sao mẹ xa con mà còn vui vẻ như k có gì. Hơn nữa đoạn thằng nhỏ bị bắt cóc mà bà mẹ tỉnh táo vkl,t cứ tưởng đứa con là do bả chủ mưu bắt cóc nên mới bình tĩnh vậy.
công nhận, đổi lại nữ và cướp anh nam dù có có thâm tình thế nào cũng sẽ bị chửi là tiểu tam sml luôn :v