Bình luận

Điểm khiếm khuyết duy nhất là cái tên quá khó để phát âm =)) Đu bao lâu vẫn không thể phát âm được cái tên của mẻ :)) Ngậm ngùi đọc Chu Khiết Quỳnh vậy :)))))