Bình luận

t coi phim này lúc đang đi trà sữa một mình, cái quán bé tẹo chỉ có mình t với nhân viên, coi tới đoạn cuối khóc sml nhân viên nhìn kì thị như con dở người ??? chưa đủ can đảm quay lại quán đó nữa