Bình luận

Từ ngày mê Supernatural là khoái mấy vụ linh hồn, ma quỷ,quỷ mắt vàng...các loại lắm luôn=)))))) cứ nghĩ đến là não ngập tràn hình ảnh rải muối tránh quỷ=)))))) hy vọng seri này sẽ hay.