Bình luận

Mấy bạn Mao khá dễ mến vì không chơi trò cos để vu vạ hay chửi bới nhà khác, rất thẳng thắn, ghét ai thì chửi, không núp lùm, không rip :v :v :v chắc ai đó sẽ nhột =)))))))