Bình luận

1. Chủ thớt cho xin bằng chứng ai nói ba fandom đó là "Dĩnh Hoả Trùng - Dương Mao và fandom của Lưu Diệc Phi" như thớt nói. 2. Thớt vu oan cho page nào đó. Page đó không có nói tên fandom nào 3. Fan Phi là Triệu Vỹ Thanh aka Anh Phương cos Ong đã tự nói fandom cầm đầu là fandom nào. Nhìn ngày tháng năm từng bài post xem. Xem ai nhanh nhảu tự nhận. Và nếu ai đó comment hay viết confess nói ra trước đó thì chứng minh người đó là Ong mật giùm. Ong mật không tự nói ra việc có ba fandom cũng không nói đó là fandom nào. Tại sao lại cứ đè đầu Ong mật ra vu vạ như vậy.