Bình luận

Xem PD101 tau cũng k thấy MoonBok giỏi nhưng được cái rất cầu tiến, rất lạc quan. Lúc nào phỏng vấn cũng "Em sẽ cố gắng hơn nhiều ạ. Em xin cảm ơn". Và, quan trọng là, đừng lấy anh em của ổng ra để dìm ông ấy xuống :)) vs 1 đứa fan PD101 đọc được những dòng này cực khó chịu