Bình luận

Tôi nghĩ Fan Anime trước tiên phải xin lỗi THVL trước vì những cmt vô giáo dục xúc phạm những người trong THVL đáng tuổi cha tuổi mẹ tuổi cô tuổi chú của mình :)
??? chắc có mỗi ba tau là dồn 1 tủ truyện nhật cho tau xem từ lúc tau học cấp 1 cấp 2. Giờ tau đã hơn 20 rồi. Giờ nghĩ lại thấy ba tau kinh thặc