Bình luận

Dù bất cứ lí do gì thì t cũng k khuyến khích đưa trai nhà lên đây. Để yên đi!!! Đây là page ném đá! Mọi chuyện đang yên ổn!!!
Mình biết là bạn có ý tốt, nhưng mình nghĩ một trong những cách để mọi chuyện êm đẹp là làm ơn đừng có đem tụi nhỏ lên đây và nói dông nói dài kiểu này! Support mà còn chân chính??? Mà trời ơi cái vấn đề này đã đã dịu xuống lâu lắm rồi mà!