Bình luận

Yêu Mây thì đừng lôi Mây lên đây. Mây giỏi Mây nổi Bồ ai cũng công nhận, mấy đứa não tàn phủ nhận thì kệ cha chúng nó. Bạn viết thế này khác gì so sánh mấy đứa với nhau đâu, giờ fan mấy đứa khác cũng lôi thành tích chúng nó ra để khè nhau ah. Bốc bừa 1 đứa trong 11 đứa thôi cũng khá nổii và có nhiều thành tích này kia rồi. Ngưng nhảm quần!!!
Má cái tháng cô hồn Hết Daniel, Bae rồi Mây lên thớt là tđn.. Àm ơn ngưng gọi hồn mấy đứa lên mấy cái trang thị phi này đi.. Yêu thương gì thì về nhà thể hiện. Hay ho gi trời