Bình luận

Chê người khác khẩu nghiệp be like "Vụ Lady Gaga gần đây bị bệnh thì mình cũng tội lắm nhưng các bạn biết do đâu mà ra không? Khẩu nghiệp mà lũ quỷ con mất dạy tạo ra đó hihi"
T thấy nó đang nói móc Gaga với Katie chứ quỷ con qq gì ? T sẽ ngồi đây và chờ chủ cfs bị chửi tuột lone Bảo My